Vizitka

V případě, že mezi advokátem při výkonu jeho činnosti a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování advokátních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k subjektu určenému pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je v daném případě Česká advokátní komora (se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČ 66000777, elektronická podatelna: epodatelna@cak.cz, internetové stránky: www.cak.cz).

Veškeré ceny za advokátní služby jsou smluvní a jsou předmětem dohody mezi advokátem a klientem vycházející z okolností a předmětu věci. V případě absence dohody mezi advokátem a klientem se ceny za advokátní služby řídí tzv. advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).